Inspiration til litteratur

Personlig, faglig som spirituel udvikling og vækst, bygger blandt andet på læsning af litteratur og skrifter.

Læsning nærer vores indre bevidsthed / opmærksomhed og skaber dermed indsigt og fordybelse, som det eksempelvis beskrives hos Wayne Teasdale.

Litteraturen slår strenge an i vores indre, skaber resonans, og påvirker vores længsel til at finde nye dybder i vores væren, som menneske i verden.

Denne del af hjemmesiden, er dedikeret til at dele egne inspirationskilder, forfattere og litteratur, som er en vigtig del af min udvikling og vækst.

Inspirationen til litteratur er delt op i temaer for at gøre vejen til det som måtte interesserer dig lettere.

Temaer er:

Brug det du kan, lad dig inspirere, og lad det som ikke siger dig noget, lige nu, ligge.

God læselyst.

Bunke af bøger
 

Spiritualitet

Ben Alex "Vejen indad - i gudsrigets bevidsthed"

Side antal: 221

Forlag: Boedal

Denne bog er et af flere eksempler på at det ikke er i de store tykke bøger man finde visdom og indsigt.

Med sit lommeformat på 12 x 18 cm. fylder den ikke meget i bogreolen, men i forhold til udvikling af bevidsthed og selvindsigt, er det en af det vigtigste bøger jeg har læst, og stadig bruger ift. min egen udviklingsproces.

Grundlaget for bogen er tekster af den tyske mystiker Meister Eckehart som levede fra 1260-1328.

Bogen skal ikke læses fra ende til anden, men er en trinvis udviklingsrejse over 101 dage, hvor der til hver dag er en tekst til refleksion og fordybelse.

Hver dag på udviklingsrejsen rummer på venstre side en, eller flere Eckehart tekster, og på højre side refleksioner ved Ben Alex ind i Eckeharts tekst.

Dagene er delt ind i 17 temaer, og bygger trinvis op til en større og større selvindsigt.

For mig tog det mere end 101 dag at læse bogen første gang, da de reflekstioner som sættes i gang kan strække sig over flere dage.

Nogle af teksterne vil tale mere til os end andre, men jeg kan anbefale at læse dem alle alligevel, for de slår strenge an i det indre og arbejder således i os.

Min erfaring med bogen er at de kommende gennemlæsninger viste mig at de tekster som ikke talte til mig i første omgang, nu havde en helt anden betydning og at jeg nu så dem fra et andet perspektiv. 

Dette er en bog som giver en øget selvbevidsthed, som en bevidsthed om verdenen, hvis man giver sig selv lov til at gå helhjertet med processen, og lade den tage den tid den tager.

Mine varmeste anbefalinger til denne bog!

20190526_111911.jpg