top of page
20180819_104554 (1).jpg

Nye perspektiver...

Vejen til forandring og vækst

om

Om IDen10tet

Hjertelig velkommen til hjemmesiden for IDen10tet.

 

Intentionen med hjemmesiden er at den opleves dynamisk, i kontinuerlig udvikling, som livet er det. Siden vil således være i kontinuerlig udvikling.

IDen10tet arbejder med følgende områder:

  • ID Psykoterapi

  • Udviklingsgrupper

  • Supervision

IDen10tet er startet og drives af:

Lars Kølle

Akademimerkonom i ledelse

Certificeret Psykoterapeut, MPF

 

MPF er en forkortelse for; medlem af Dansk Psykoterapeutforening.

Uddannelse og certificering som psykoterapeut, er opnået ved ID Academy i Silkeborg.

 

Mere end 30 års erfaring fra arbejdsmarkedet, og 10 års arbejde med personlige udviklingsprocesser, betyder at mit arbejde hviler på et grundfjeld af levede erfaringer.

Her forens teoretisk viden og praksis i ét.

Jeg har selv gået, og går lige nu, vejen.

Teoretisk- og faglig viden, går hånd i hånd med (livs)visdom, og skaber en helhed som kun kan opnås via levede livserfaringer.

 

Hos IDen10tet møder du en faglig, moralsk og etisk velfunderet tilgang, til arbejdet med mennesker.

Kort ventetid til terapi, og fleksibilitet ift. til tider.

 

Status på ventetid til terapi:

  • Ingen ventetid

  • Akut tider mulige

Sessions in english a possibility.

Status:

  • Open for klients

  • Open for acute appointments 

 

Priser findes ved klik på link, under beskrivelser af kerneydelser, herunder.

Du skal være meget velkommen...

31451-12 13x18 300ppi.tif

Lars Kølle 

DPFO_LogoMedlem-300x143.png
Kerneydelser

Kerneydelser

Psykoterapi

I mit terapeutiske arbejde, er udgangspunktet et holistisk syn på det enkelte menneske, og et fokus på det nuværende øjeblik.

 

Det er i nuet livet udfolder sig, og i  nuet at de dybeste møder mellem mennesker opstår!

Eksistentielle temaer er min kerne-kompetence; jeg har dybt personlige erfaringer med området!

En gennemgående tilgang i terapi, er systemisk teori og metode.

Mit fundament hviler på etik og faglighed; en forudsætning for at skabe den terapeutiske relation, med intentionen om at skabe, et for dig, trygt rum.

Et rum hvor ALT kan deles; det mest sorgfulde; det mest sårbare; det som er forbundet med skyld og skam.

 

Det svære og meget sårbare er for mig et naturligt arbejdsområde.

 

Mødet med mine klienter sker med stor tålmodighed, rummelighed, dybde og nærvær.

Det vil være mig en stor glæde at tage imod dig, og gå det, som er din vej, sammen med dig... 

Eksempler på fagområder:

  • Eksistentielle temaer/livskriser​

  • Spiritualitet/åndelige temaer

  • Sorgbearbejdning

  • Arbejde med vrede og kraft

  • Livsbegrænsende adfærd og tanker

  • Depression og angst

  • Selvskade og misbrugstemaer

  • Relationstemaer og parforhold

  • Maskuline / feminine temaer

  • Chok og traumer

  • Værdier/værdiafklaring

Udviklingsgrupper

Med baggrund i egne udviklingsprocesser, er der over tid vokset et kald i mit indre... et kald mod at videregive erfaringer fra egen udvikling og processer til mine medmennesker.

Dette kald følger jeg ved at en del af mit arbejde ved IDen10tet, vil være i form af udviklingsgrupper.

Et særligt kald er der ift. at arbejde med mandegrupper.

Der er et stort behov for at vi mænd går ind i rum og fællesskaber, med vores eget køn, og arbejde med vores maskulinitet.

Fra mit perspektiv ligger det i tidsånden, og den globale evolutionære udvikling, at vi mænd har en opgave ift. at arbejde med os selv mod en øget indre balance.

En balance som banes ved at forene de maskuline og feminine kvaliteter i mandekønnet, mod en sund og tydelig maskulinitet med kraft, jordforbindelse og hjerte!

 

Det er en vej jeg selv går, og har gået gennem de seneste 6 år.

 

Det er nu tid til at dele mine erfaringer med omverdenen, og byde ind med min tilgang til arbejdet 

Supervision

Ved IDen10tet udbydes supervision.

Supervision udbydes eksempelvis til:

 

  • Uddannede psykoterapeuter

    • Individuelt og grupper​

  • Studerende som er i gang med certificeringsopgaver

  • Team og medarbejdere i private som offentlige organisationer

  • Sagsbehandlere på jobcentre ift. arbejdet med borgere

  • Virksomheder og organisationer ift. psykisk arbejdsmiljø og trivselstemaer

  • Ledere og mellemledere i private som offentlige organisationer

  • Fagbevægelse og TR/AMR fora

Supervisionen tilpasses den specifikke kontekst den indgår i, og bygger på en forudgående forventnings-afstemning.

Supervisioner hviler på et  eksistentielt og systemisk grundlag.

Uddannelser og erfaring

Erfaring

2014 - Nu: Kommunal mellemleder

  • Driftsleder & HR konsulent:

    • Driftsledelse

    • Personaleledelse

    • Medarbejder- og organisations udvikling

    • Politisk kommunikation

    • Projektledelse

  • Leder af projekt  vedr. aktivering af borgere i samarbejde med jobcenter Norddjurs iht. LAB § 32 og 42

2012 - 2016 Uddannelse til psykoterapeut v. ID Academy

  • Certificeret ID Psykoterapeut i Marts 2018

2008 - 2011 Akademimerkonom i ledelse

 

Afgangsprojekt i organisationspsykologi - Emne; motivation og social kapital

2010 - 2011 Certificeret Enneagramtræner

Certifikat til at foretage persontypetest i relation til Enneagrammet

1991 Udannet tømrersvend med 25 år i  byggebranchen

  • Sikkerheds- og tillidsrepræsentant i mere end 10 år

  • Akkordholder

  • Formand

  • Aktiv i fagligt arbejde og bestyrelser i en længere årrække

  • En lang række kurser, kongresser og konferencer over hele landet

  • Organisatoriske som personlige udviklingsprocesser

Efteruddannelse, forelæsninger, kurser og Workshops

  • Hjerte-tantra workshop (2015)

  • Tantra workshops v. tigerens rede (2017/2018)

  • Forløb i mandegruppe (2017)

  • Forelæsningsrække i eksistens filosofi (skiftende forelæsere) - Aarhus universitet (2017)

  • Parforholdskurser sammen med kæreste (2018)

  • Mentoruddannelse: "Udsatte grupper på arbejdsmarkedet" (2018)

  • Forelæsningsrække; "Tab, sorg og ensomhed" - Aarhus universitet (2018)

  • Konvertitforløb i den katolske kirke (2018 - 2020)

  • Psykoterapeutisk efteruddannelse: Terapeuten og klienten som "rejsefæller" (2019)

  • Forelæsningrække om Søren Kierkegaard  skriftet "sygdommen til døden" - Aarhus universitet (2019)

  • Heldagsforelæsning i eksistentiel psykologi v. Anders Dræby - Aarhus universitet (2019)

  • Længerevarende meditationsforløb v. Erik Mikkelsen (2019 - p.t.)

  • Breathwork weekend - Procesorienteret terapiform ved brug af åndedræt/hyperventilering V. Brian Rønnow, ID Academy, Silkeborg (2019)

  • Forelæsningsrække om de store spørgsmål i hverdagslivet (skiftende forelæsere) - Aarhus universitet (2019)

  • Forelæsning: "Søren Kierkegaard, psykologien og den moderne søgen efter sig selv" v. professor i psykologi Klaus Nielsen - psykologisk institut, Aarhus universitet (2019)

  • Psykoterapeutisk efteruddannelse: Systemisk- og familieopstilling V. ISFO / Liv Dhanyo Tommesen  (2019/2020)

  • Parforholdskursus sammen med kæreste (2020)

  • Forelæsningsrække om Søren Kierkegaard skriftet "Begrebet Angst" - Aarhus universitet (2020)

Frivilligt arbejde

2015 Foreningen FAR

 

  • Kort periode i telefonrådgivning

2016 - 2017 Gallo Kriserådgivning, Aarhus

  • Arbejde i værested for psykisk sårbare mennesker m. varierende diagnoser

  • Samtaleterapi - forløb og akutsamtaler 

Kontakt
bottom of page