top of page
Bro med horisont.jpg

Intention...

To centrale spørgsmål som jeg ofte stiller mig selv er:

  • Hvad er min intention med IDen10tet ?

  • Hvad motiverer mig ved arbejdet med IDen10tet?

De to spørgsmål er pejlemærker som jeg navigerer efter i mit arbejde; pejlemærker som sikrer at der er retning i mit arbejde, og i de ydelser jeg tilbyder; at jeg hele tiden følger mit kald og det jeg brænder for!

Hvad er min intetion med IDen10tet?

Helt grundlæggende at følge den vej som jeg oplever at være kaldet til; et kald som gradvist er blevet stærkere over tid!

Et kald mod at bane vejen for en øget bevidsthed i mine medmennesker.

Mennesket er en helhed, en syntese af dimensionerne; krop, sind, ånd, kultur og natur.

Alle dimensioner eksisterer individuelt, men skaber til sammen kohærens; det holistiske menneske.

I mit arbejde inddrager jeg alle dimensioner.

Ved at arbejde med alle dimensioner gennem livet, styrker vi vores individuelle synteseforståelse, vores selvforståelse, og skaber rum for øget balance i vores liv. Dette baner vejen for et liv med større ro og nærvær, en forandring i det indre, som vil påvirke vores relationer og omverden positivt.

Kort sagt vil vi opleve et mere roligt og balanceret liv; i den indre psykiske, som i den ydre fysiske verden.

Det ved jeg fra egne processer; det er den vej jeg selv går, og har gået siden 2010.

Min intention er at dele min udvikling og mine (livs)erfaringer, fra egne processer, med mine medmennesker, og herfra støtte og guide på det som er deres vej.

At påvirke en udvikling mod sunde og hele mennesker, og dermed plante frø til en verden i større harmoni og balance.

En verden i større harmoni og balance, starter ved det enkelte menneskes valg, om at arbejde med sig selv; at udvide refleksion og bevidsthed ind i eget liv, og verden som helhed, for derved at åbne for større medmenneskelig forståelse.

Dråben som rammer vandoverfladen, sætter gang i ringe af forandring, i den ydre som i den indre verden...

Din proces er med til at styrke den globale udviklingsbølge, mod større forsoning, forståelse og balance.

 

Vi er alle på vej... vi er blot forskellige steder på vejen. 

Indsamling af juletræ

Hvad motiverer mig ved arbejdet med IDen10tet?

At bevidne det enkelte menneskes vækst, personlige succeser og bevidsthedsgennembrud, er er det som fylder mit arbejde ved IDen10tet med glæde og mening.

 

At følge mine med-mennesker i deres processer, at være med på rejsen; at støtte og guide klienter til opdagelse af ny dybde og personlige potentialer, og således vejen mod en oplevelse af væren.

Øget bevidsthed åbner for nye perspektiver...  nye perspektiver åbner for hjertet, for rummeligheden og for en øget mellem-menneskelig forståelse... nye perspektiver giver frihed til at være den vi ER.

Når jeg oplever en klient åbne for døre til nye perspektiver, ny forståelse af sig selv og eget liv, næres mit kald yderligere, og jeg oplever glæden ved mit arbejde som guide og støtte for mine medmenneskers processer.

At bevidne mennesker udvikle sig til at stå stærkere som sig selv, i verden, med et styrket selv, er min motivation, og mit kald!

Ingen kan leve livet for os, livet er en opgave vi må tage på os; en opgave som ikke er medfødt men må læres i forhold med andre.

At støtte og guide mennesker til at løfte denne livsopgave, via de ydelser jeg tilbyder, motiverer mig.

Al udvikling starter ved os selv, men vi kan ikke udvikle os alene... vi har brug for andre mennesker at spejle os i, for at opdage vores egen adfærd og udvikling.

bottom of page