top of page

Supervision

IDen10tet tilbyder supervision inden for følgende områder:

 • Supervision af uddannede psykoterapeuter

  • Individuelt / grupper

 • Opgavesupervision

 • Team & medarbejdersupervision

Supervisionerne vil i sin form, have et udadrettet og et indadrettet perspektiv.

 • Eksempler på ydre perspektiv; faglighed, metodemuligheder, opgaver og relationer.

 • Eksempler på indre perspektiv; egen tilstand, overføring/modoverføring, egne mønstre og egen adfærd.

 

Beskrivelse af de enkelte områder herunder.

Information om supervisionsformer, priser og betaling findes HER 

Terapeutsupervision

Terapeutsupervision

Supervision udbydes til uddannede psykoterapeuter

Supervisionen hviler på et eksistentielt fundament, hvorfra esoteriske betragtninger på det terapeutiske arbejde belyses.

Min intention som supervisor er at understøtte din faglige udviklingsvej, så du kan være den bedst mulige terapeut i arbejdet med dine klienter.

Supervision udbydes individuelt, samt som gruppesupervision. Læs mere om rammerne for gruppesupervision HER.

I supervisionen arbejder vi med det du ønsker at få sat lys på, det som måtte være opstået i forbindelse med dit klientarbejde.

Eksempler:

 • Overførings- og modoverførings perspektiver i den terapeutiske relation

 • Terapeutens temaer som blokeringer i relationen til klient/klienter

 • Eksistentielle temaer i den terapeutiske relation

 • Terapeutens angst i den terapeutiske relation

 • Terapeutens skyggemateriale i den terapeutiske relation

 • Klient/klienter som specielt udfordrende

 • Oplevelse af at være "kørt fast" i arbejdet med en klient

 • Udfordringer i terapeutens egen tilstand med en klient el. en specifik type af klienter

Supervisionen starter altid med at vi sætter rammen, ved at du fortæller hvad det er du ønsker at arbejde med i supervisionen.

 

I supervisorrollen vil jeg perspektivere det du bringer med ind i rummet, og stille uddybende spørgsmål med det formål at få dig til at reflekterer ind i din rolle som terapeut, med afsæt i aktuelle relationer og situationer du bringer med ind i supervisionen.

Via refleksion og fordybelse i egne skygger, ubevidst materiale, og livstemaer / mønstre, vil vi i supervisionen udvide det bevidste område, så du kan være den bedst mulige terapeut for dine klienter.

Som supervisor arbejder jeg esoterisk, med inspiration fra flere retninger.

En af de tilgange jeg anvender er en systemisk inspireret tilgang, til arbejdet med Terapeut / klient relationen.

 

Her arbejder jeg med eksternaliserede repræsentationer af de to roller, hvor relationen ses fra et meta perspektiv. Denne supervisionsform bevidstgøre hvad der sker i relationen i det terapeutiske rum, og terapeutens egne mønstre kan træde frem og blive bevidstgjort, brudt og genforhandlet, med en efterfølgende internalisering af nye måder at være med klienten på.

I supervisionen handler det om dig; det som sker i dig når du arbejder som terapeut!

Du vil blive udfordret og skubbet til; med hjerte og indføling.

I supervision trækker jeg på egne erfaringer som terapeut, som på; videnskabsteori, integral teori, psykoedukation, udforskning af egen tilstand, sprogbrug / formuleringer m.v.  

Supervisioner kan forgå over Skype forbindelse hvor fysisk fremmøde ikke er muligt.

20180819_140442.jpg

Det terapeutiske arbejde er en proces mod øget bevidsthed, hvor vejen ikke kendes, men relationen med klienten udfolder sig i nuet.

Som terapeuter må vi kunne være i rummet, med det vi ikke ved,; kunne rumme vores egen eksistentielle angst, og have tillid til at nuet og relationen til klienten viser os vejen.

Opgavesupevision

Opgavesupervision

Arbejdsplads
Er du psykoterapeutstuderende og ved at skrive din afsluttende opgave?

Så kan opgavesupervision være en mulighed for at få den sparring ift. form, indhold og stuktur som du måske ikke kan få hos studievejledningen.

Min egen erfaring fra processen omkring den afsluttende opgaver var, at jeg ofte havde brug for sparring omkring fagligt indhold, retning, afgrænsning, rød tråd m.v.

Jeg kender opgaveprocessen indefra.

 

Opgavesupervision udbydes til de som har brug for sparring ift. opgaveprocessen.

Min baggrund er:

 • Certificeringsopgave til ID Psykoterapeut til topkarakter

 • 6 opgaver i forbindelse med uddannelse til akademimerkonom i ledelse; heraf 2 store afsluttende opgaver. 

Opgavesupervision via skypeforbindelse er en mulighed.

Team og medarbeder

Team og medarbejdersupervision

Min baggrund for at udbyde supervision ift. team og medarbejdere:

 

 • 25 års erfaring fra byggebranchen, herunder med teamprocesser, ledelse og LEAN (Den selvstyrende byggeplads)

 • Mere end 10 års erfaring med fagligt arbejde, herunder; TR, AMR (tidligere SR), bestyrelsesmedlem i afd., LO Storkøbenhavn

 • 5 år som kommunal mellemleder i en politisk styret organisation med opgaver inden for:

  • HR

  • Udviklingsprocesser på operationelt og taktisk niveau

  • Strategisk ledelse & politisk kommunikation

  • Projektledelse

  • Beskæftigelsesområdet i form af samarbejde med jobcenter ift. LAB §32 & §42 borgere

 • 3 årig akademimerkonom i ledelse

 • Psykoterapeutisk uddannelse med kompetencer inden for intra- & interpersonelle processer samt kommunikation

Min baggrund kvalificerer mig til at møde mennesker hvor de er, på alle organisatoriske niveauer.

Erfaringsbaseret kendskab til det private som det offentlige arbejdsmarked er en styrke, set i relation til et indlevende møde i øjenhøjde.

I rollen som supervisor, har jeg en bredt palet af værktøjer, som jeg bruger så de passer til den aktuelle kontekst.

Et godt værktøj som kan bringes ind i stort set alle sammenhænge, er en systemisk tilgang.

Som mennesker er vi en del af systemer, eksempelvis:

 

 • Familiesystemer

 • Organisations systemer

 • Gruppesystemer

 • Kultursystemer

 • Politiske systemer

 • Nationale systemer

 • Lovgivningsstyrede systemer

Alle systemer påvirker hinanden, og alt hænger sammen i en større helhed.

Vores individuelle indre landkort / opfattelser af verden, farver vores forhold til relationer, kollegaer og organisationer.

At opnå bevidsthed om egne indre landkort / opfattelser af verden, og hvordan vi lægger denne ud i den ydre verden, er en kilde til stor transformation.

Når vi begynder at se hvad vi lægger ud i den ydre verden, og skiller dette fra vores relationer, vil vi opleve at hele vores måde at være til stede på, vores forhold til kollegaer, chefer m.v. vil ændre sig markant i en mere fri og mindre konfliktfyldt retning.

Når vi formår at være os selv, og lade den anden være den han/hun er, forandre samspillet mellem mennesker sig radikalt.

 

Kommunale organisatoriske enheder inden for forskellige forvaltnings områder, som private virksomheder inden for byggeri, produktion og lignende, betragter jeg som naturlige arbejdsområder.

Mange års erfaring fra fagbevægelsen, betyder at jeg også her vil kunne stille mig til rådighed, med mine personlige egenskaber og faglige kompetencer. 

Erfaring med LEAN processer fra både private, som offentlige organisationer, herunder som planlægger og med-facilitator i LEAN proces for en leder gruppe, har udviklet min kompetence inden for dette område.

Organisatoriske processer har været en del af mit virke i mange år, herunder at arbejde fagligt med motivation og coaching/supervision ift. mellemmenneskelige problemstillinger i medarbejdergrupper.

 

Jeg er klar til at gå i dialog om mine ydelser, og dine behov ift. at styrke din organisation / afdeling, for at få belyst om der er et match og grobund for et samarbejde.

Brug kontaktoplysningerne på denne side, og lad mig høre om hvad du kunne have brug for ift. at udvikle din organisation, afdeling el. virksomhed...

20180519_171406.jpg

Eksempler på supervisionsområder:

 • Relations kompetencer

  • Udfordringer i forhold til mellemmenneskelige kompetencer

  • Udvikling af personlig kompetence ift. relationsdannelse

 • Grænsesætningstemaer

  • Definition af grænser i samspillet med andre mennesker - egne som andres grænser

 • Samarbejdstemaer

  • Udfordringer ift. samarbejde

  • Udvikling af sund samarbejdskultur

 • Den svære samtale

 • Vrede og udadreagerende brugere / borgere

 • Psykisk arbejdsmiljø

 • Værdier / værdiafklaring

 • Kulturforskelle og de udfordringer det kan medfører

  • Virksomhedskultur

  • Mødet med andre nationaliteter / kulturer

 • LEAN processer

 • Dynamik i produktionsgrupper / teams 

 • Gruppedynamik, gruppesamarbejde og gruppekultur

 • Supervision af mentorer / mentorteams

 • Supervision ift. det personligt lederskab

Hvordan skal din organisation / virksomhed udvikle sig?

Supervision af medarbejdere og teams er et redskab til at skabe ny dynamik, øget samarbejde og klarhed om mål og retning, ved en øget bevidsthed, individuelt som kollektivt.

Timepriser

Timepriser

kreditkort
Supervision udbydes i følgende former, og til følgende priser:

1. Individuelle supervisioner:

 • Én time (60 min): 850,-​ + moms

 • 1½ time (90 min): 1250,- + moms

 

Individuelle supervisioner afholdes i min praksis.

 

Ved opgaver i virksomheder, organisationer og kommuner, kan supervision afholdes i virksomheden/organisationen, el. på en i forvejen aftalt lokalitet. Timeprisen tillægges, ved eksterne opgaver, transportomkostninger og eventuelle overnatnings- og forplejningsomkostninger.

2. Gruppesupervisioner

2.1. Virksomheder, kommuner, medarbejdergrupper og organisationer

 • Timepris: 1.700,- + moms

Timeprisen tillægges, ved eksterne opgaver, transportomkostninger og eventuelle overnatnings- og forplejningsomkostninger. 

2.2  Uddannede terapeuter

 

Gruppesupervison af uddannede terapeuter udbydes med følgende rammesætning:

 • Maksimal gruppestørrelse: 5 personer

 • Lokalitet aftales

 • Gruppen bestiller ønskede antal timer

 • Der udbydes maksimalt 4 timer pr. supervision

 • Der betales timepris (850,- + moms) for de bestilte timer uanset antal deltagere (afbud)

Ved behov for at få uddybet ovenstående, kan jeg kontaktes (se kontaktinfo længere nede)

3. Betaling

 • Bankoverførsel

 • MobilePay

 • Kontant

bottom of page