top of page

Udvikling er at frisætte iboende potentialer og muligheder

"I er verdens lys. En by der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke sit lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset"

Matthæusevangeliet kap. 5, vers 14 & 15

Mandegrupper

Mandegrupper

 • Styrk din jordforbindelse, og opnå en øget indre psykisk balance

 • Find ind til din identitet som mand, i fællesskab med andre mænd

 • Styrk din mission, og stå fast!

 • Åbning af hjertet og øget selvindsigt

 • Er DU klar?

20190824_143033.jpg

"Man fødes ikke som mand, man bliver det."

Et central tema i mit arbejde som terapeut, menneske og mand, er at arbejde med maskulinitet og manderollen nu som fremadrettet.

Det har været en vigtig del af min udviklingsvej gennem flere år, og det er et arbejde som jeg brænder for!

Der er individuelt som kollektivt, hos mandekønnet, et stort behov for at arbejde med udvikling og selvbevidsthed sammen med andre mænd!

Fra et eksistentielt perspektiv er livet en opgave vi må tage på os.

Således er arbejdet med maskulinitet, manderollen og relationer til kvinder / det feminine en opgave vi som mænd må tage på os... det kommer IKKE af sig selv!

Fra mit perspektiv har mænd, kollektivt, en stor og vigtig opgave i at sætte vores udvikling på dagsordenen.

Jeg mærker et dybt kald ind i dette arbejde, ved at bidrage med mine perspektiver til det kollektive maskuline felt..

Mand - 2100 århundrede

Mand i det 2100 århundrede - weekend kursus

Rugby spillere

I samarbejde med ID Academy Aarhus, afholder jeg weekend kursus for mænd.

Sted: ID Academy Aarhus

Dato: 17. & 18. september 2022

Denne weekend vil temaet at være "Mand i det 2100 århundrede", med fokus på den udviklingsopgave som ligger hos os mænd.

En udviklingsopgave som har til formål at styrke den indre, individuelle, balance i os mænd, vores bevidsthed, som at styrke vores kollektive forståelse af os selv som mænd, så vi kan stå stærkere, som os selv, over for kvinderne; privat som samfundsmæssigt.

Vi har brug for det, og kvinderne har brug for det!

Mange mænd oplever i stigende grad udfordringer; privat, arbejdsmæssigt og samfundsmæssigt, i forhold til kvinder som bliver stadig stærkere og mere selvstændige. Det er en nødvendighed at mænd arbejder aktivt med sig selv, og påtager sig rollen som MAND, så der kan opnås en bedre balance mellem mænd og kvinder i alle aspekter af livet.

I weekenden går vi i "Herreværelset" og giver os selv rum og plads til at arbejde med manderollen i det 2100 århundrede; individuelt som kollektivt; vi sætter OS som MÆND på dagsordenen.

Giv dig selv muligheden for at se indad, sammen med andre mænd som ønsker det samme...

Din kæreste bliver glad for det!

To polet mand

Den to polede mand

- et udviklingsforløb for mænd som ønsker øget selvindsigt 

Et forløb hvor fokus er på kønsidentitet og bevidsthed om det modsatkønnede i manden.

Vi står i porten til en ny tid

 

Vil du som mand være med til at holde gang i, og styrke, den evolutionære udviklingsbølge som er i gang...?

Intentionen med dette forløb, er at give dig som mand indsigt, redskaber og en oplevelse af at kunne stå stærkere med en sund og afbalanceret maskulinitet og kraft i verden; i forhold/kæreste relationer, arbejdsmæssigt m.m.

Manderollen er i udvikling, og er påvirket af den samfundsmæssige udvikling, specielt i norden, som af den evolutionære udvikling i menneskeheden generelt.

Det store evolutionære hjul drejer, og både mænd og kvinder har brug for at arbejde med at bane vejen for øget selv-bevidsthed på en sund og jordbunden måde; i udviklingsgrupper, med andre af samme køn.

 

Kvinderne har gjort det længe, men vi mænd er først ved at vågne op til arbejdet med os selv. Det er dog med glæde at jeg ser flere og flere grupper dukke op rundt omkring. 

Denne udviklingsgruppe er mit bidrag til den samlede proces, vi mænd, som køn, har brug for.

Den patriarkalske manderoller er passé, og vi må som mænd orienterer os i en omverden af forandring.

Vi må lære at slippe kønsidentiteten, og se indad i os selv, for at møde kvinderne fra et dybere sted i os selv, mens vi på samme tid bevarer vores maskulinitet.

Vi skal finde frem til en ny måde at være mand på... udviklingen er i gang, og vi er på vej gennem porten til et nyt menneskeligt paradigme.

Gennem en længere årrække har jeg arbejdet med min personlige udvikling; i terapi, som i fora med andre mænd.

Dette forløb bygger på egne levede erfaringer som mand, som på min teoretiske baggrund som psykoterapeut.

Hvad mener jeg med den to-polede mand...?

 

Som kvinder og mænd har vi en kønsidentitet, som viser sig biologisk i form af vores fysiske kroppe. Vi har en krop som definerer vores køn.

Men vi er mere end det!

I de dybeste lag af vores psyke, har både mænd og kvinder det modsatkønnede i sig. Det modsatkønnede findes i energetisk form, i vores indre.

Hos både både mænd og kvinder ligger den samme opgave evolutionært set:

 • Der må skabes balance mellem det ydre fysiske køn, og det indre modsatkønnede i os, for at skabe et mere helstøbt menneske.

 • Der må skabes balance mellem den ydre og den indre verden

At være identificeret med det kønsspecifikke, den ydre fysiske verden/kroppen, er en polarisering, hvor vi ikke har kontakt til den modsatte pol i os; det modsatkønnede/den indre psykiske verden.

 

Det skaber ubalance; i individet, som i samfundet (og verden) som helhed.

Ubalancer skaber ydre og indre konflikter, og på sigt lidelse.

 

I min optik er det indre arbejde med at skabe balance, den vigtigste opgave  i meneskeheden som helhed, og i særdeleshed i Norden, som er spydspids for den bevidsthedsmæssige udvikling globalt.

Evolutionen kalder til forandringsprocesser hos både mænd og kvinder.

Livet er en opgave vi må tage på os; at leve livet og udvikle os er ikke noget som sker automatisk, det er noget vi må lære.

Kort om forløbet

Forløbet i overskriftsform:

 • Oplæg og tema for dagens møde ved hvert møde

 • Arbejde med syntesen; krop, sind og ånd (rød tråd i forløbet)

 • Forskellige øvelser tilpasset temaer og forløbet som helhed

 • Udveksling af personlige erfaringer og perspektiver

 • Indføring i dybdepsykologi

 • Individuelle hjemmeopgaver 

Deltagelse i forløbet forudsætter at du er klar til at arbejde med dig selv, og deltager aktivt, da der både er fokus på individet, som på gruppedynamikken.

Forløbet vil blive afviklet i, eller i umiddelbar nærhed af Aarhus C.

Jeg glæder mig meget til at starte forløbet, og mærker meget energi på at komme igang!

Er DU interesseret...?

Har ovenstående vakt din interesse, og har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig via mail el. telefon her.

Du er meget velkommen til at skrive om dine tanker og forventninger, til et forløb som beskrevet her.

Jeg ser frem til at møde DIG på holdet...

Må alt godt følge dig på din vej...

20180818_100057 (2).jpg
bottom of page